Honey

ทรง Tote ขนาดกำลังพอเหมาะ หนังสัมผัสนุ่มมากมีความยืดหยุ่นทำให้สะดวกต่อการใช้ จุของเน้นการใช้งาน คือถึก ทน จุ ลุย อย่างคุ้มค่า

ทั้งหมด 9 สี