Brooklyn

ใบสะพายถือหรือสะพายก็ยังเป็นทรงสวย ตัวใบเสริมอย่างดีให้สัมผัสที่นุ่มของหนังวัวแท้แต่ยังคงความเป็นทรงเอาไว้ฐานกว้างทำให้จุได้อย่างดี

ทั้งหมด 6 สี